بزودی و در آینده

رویدادها

در یافتن متدولوژی هوشمندانه عمل کنید

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

هیئت مدیره و همکاری دوستانه

۰۱ آذر ۱۴۰۰

رهبران و اولویت پروژه‌ها

۱۵ فروردین ۱۴۰۰

پارتی جمعه شب دفتر

۱۹ آبان ساعت ۵ بعد از ظهر 

محور اصلی کسب و کار مراکز کار اشتراکی اجاره میزهاست و در ادامه ساختن یک جامعه همکاری می‌باشد، افراد اصلی برای حضور در این مراکز کارمزدیهای حرفه‌ای، دورکارها و مؤسسین شرکت‌های کوچک و متوسط هستند.

#
بیشتر بدانید

رویدادهای بیشتر

در یافتن متـدولوژی هوشمندانه عمل کنید

فضاهای کار اشتراکی الزاماً برای استارتاپ‌ها ساخته نمی‌شوند؛ ولی معمولاً توسط آن‌ها استفاده می‌شوند. با توجه به اینکه الزامات فیزیکی اساسی کار کردن در این فضاها فراهم می‌شود مستقر شوند.

۲۲ بهمن ۱۴۰۰

۶ بعد از ظهر

همکاری منحصربه‌فرد و دوستانه با یکدیگر

فضاهای کار اشتراکی الزاماً برای استارتاپ‌ها ساخته نمی‌شوند؛ ولی معمولاً توسط آن‌ها استفاده می‌شوند. با توجه به اینکه الزامات فیزیکی اساسی کار کردن در این فضاها فراهم می‌شود مستقر شوند.

۱۰ آذر ۱۴۰۰

۷ بعد از ظهر

رهبران موفق کاری و اولویت‌های پروژه‌ها

فضاهای کار اشتراکی الزاماً برای استارتاپ‌ها ساخته نمی‌شوند؛ ولی معمولاً توسط آن‌ها استفاده می‌شوند. با توجه به اینکه الزامات فیزیکی اساسی کار کردن در این فضاها فراهم می‌شود مستقر شوند.

۱۰ آذر ۱۴۰۰

۷ بعد از ظهر

امروز به دیوی بپیوندید کارهای بیشتری با هم انجام خواهیم داد.

نشانی ما

تهران نارمک، خیابان هشتم، فرعی سوم، روبه‌روی بوستان گلبرگ پلاک ۴۴۹

شماره تماس

۳۵۲-۶۲۸۷ (۰۲۱)

آدرس ایمیل

hi@wpmonstercowork.co

پیگیر باشید