باما در ارتباط باشید

یک پیام بفرستید

همچنین این فضاها ممکن است با توجه به شرایط محلی برای تمرکز بر موضوعی خاص راه اندازی شوند، مثلاً برای توسعهٔ گردشگری، یا توسعهٔ بازی سازی.

در تماس باشید

فضای کار مشترک یا فضای کار اشتراکی یا کو ورکینگ روشی برای کار کردن است که شامل یک فضای کار به اشتراک گذاشته شده است.

۳۲۵-۶۸۱ (۰۲۱)

به ما سر بزنید

فضای کار مشترک یا فضای کار اشتراکی یا کو ورکینگ روشی برای کار کردن است که شامل یک فضای کار به اشتراک گذاشته شده است.

تهران نارمک، روبه‌روی بوستان گلبرگ پلاک ۴۴۹

پشتیبانی ۲۴/۷

فضای کار مشترک یا فضای کار اشتراکی یا کو ورکینگ روشی برای کار کردن است که شامل یک فضای کار به اشتراک گذاشته شده است.

مشاوره را شروع کنید

سوالات متداول

سوال‌های پرتکرار و متداول شما

سوال متداول اول شما چه خواهد بود؟

فضاهای کار اشتراکی الزاماً برای استارتاپ‌ها ساخته نمی‌شوند؛ ولی معمولاً توسط آن‌ها استفاده می‌شوند. با توجه به اینکه الزامات فیزیکی اساسی کار کردن در این فضاها فراهم می‌شود در برخی موارد شتاب‌دهنده‌های کسب و کار است.

سوال متداول دوم شما چه خواهد بود؟

فضاهای کار اشتراکی الزاماً برای استارتاپ‌ها ساخته نمی‌شوند؛ ولی معمولاً توسط آن‌ها استفاده می‌شوند. با توجه به اینکه الزامات فیزیکی اساسی کار کردن در این فضاها فراهم می‌شود در برخی موارد شتاب‌دهنده‌های کسب و کار است.

سوال متداول سوم شما چه خواهد بود؟

فضاهای کار اشتراکی الزاماً برای استارتاپ‌ها ساخته نمی‌شوند؛ ولی معمولاً توسط آن‌ها استفاده می‌شوند. با توجه به اینکه الزامات فیزیکی اساسی کار کردن در این فضاها فراهم می‌شود در برخی موارد شتاب‌دهنده‌های کسب و کار است.

سوال متداول چهارم شما چه خواهد بود؟

فضاهای کار اشتراکی الزاماً برای استارتاپ‌ها ساخته نمی‌شوند؛ ولی معمولاً توسط آن‌ها استفاده می‌شوند. با توجه به اینکه الزامات فیزیکی اساسی کار کردن در این فضاها فراهم می‌شود در برخی موارد شتاب‌دهنده‌های کسب و کار است.

سوال متداول پنجم شما چه خواهد بود؟

فضاهای کار اشتراکی الزاماً برای استارتاپ‌ها ساخته نمی‌شوند؛ ولی معمولاً توسط آن‌ها استفاده می‌شوند. با توجه به اینکه الزامات فیزیکی اساسی کار کردن در این فضاها فراهم می‌شود در برخی موارد شتاب‌دهنده‌های کسب و کار است.

امروز به دیوی بپیوندید کارهای بیشتری با هم انجام خواهیم داد.

نشانی ما

تهران نارمک، خیابان هشتم، فرعی سوم، روبه‌روی بوستان گلبرگ پلاک ۴۴۹

شماره تماس

۳۵۲-۶۲۸۷ (۰۲۱)

آدرس ایمیل

hi@wpmonstercowork.co

پیگیر باشید